Werkwijze en activiteiten


Intakegesprek
Het intakegesprek is bedoeld om wederzijds kennis te maken, te onderzoeken of de problematiek van de cliënt of organisatie past binnen het aanbod van AGenO en of er een voldoende ‘klik’ is om met elkaar verder te gaan. Tijdens het intakegesprek worden de problemen en klachten van de cliënt besproken. Er wordt een situatieschets gemaakt met relevante achtergrondinformatie. Voor vragen uit organisaties worden mogelijkheden besproken die ingezet kunnen worden om bijvoorbeeld een 0-meting te doen en bij een individuele aanvraag wordt met de input uit het intakegesprek een voorstel voor een vervolgtraject opgesteld. 

Voorstel begeleidingstraject voor werkgever
Het voorstel bevat gegevens over het doel van het traject of de opdracht, de hulpvraag van de cliënt / werkgever, de duur en frequentie van contactmomenten en andere werkzaamheden, de werkwijze, locatie en de randvoorwaarden. Bij individuele begeleiding wordt een plan van aanpak opgesteld waarin wordt opgenomen: het doel van het begeleidingstraject, duur en frequentie van de gesprekken. Aan het eind van een traject is er aandacht voor terugvalpreventie en evaluatie.

Richtlijn voor begeleiding
AGenO werkt bij individuele begeleiding met de richtlijn ‘Werk en psychische klachten’. Deze richtlijn is ontwikkeld door het NIP (Nederlands Instituut van Psychologen) en de LVE (Landelijke Vereniging van Eerstlijnspsychologen) en in 2010 onderzocht door TNO kwaliteit van leven. 

Klachtenprocedure
AGenO is aangesloten bij een landelijke klachten- en geschillenregeling. Deze klachten- en geschillenregeling is opgesteld door P3NL (Federatie van psychologen, psychotherapeuten en pedagogen) in samenwerking met het NIP (Nederlands Instituut van Psychologen) en is gericht op de geestelijke gezondheidszorg.  lees verder >>