Referenties

Als psycholoog en coach heb ik met name ervaring de zorgsector, maar ook andere sectoren en branches maken gebruik van mijn diensten, zoals de overheid, kerkgenootschappen en het MKB.

Het begeleiden van mensen met werkgerelateerde problemen start meestal met psychologische begeleiding. Wanneer de belastbaarheid groot genoeg is om weer zelf met doelen en leerwensen aan de slag te gaan, volgt er vaak nog een aantal coachgesprekken. Het grootste verschil tussen psychologische begeleiding en coaching ligt in het woord ‘helpen’. Psychologische begeleiding is de klant helpen, met adviezen, richtlijnen en praktische methoden. Coachen is niet helpen, maar ondersteunen en uitdagen van de klant in zijn persoonlijk groei- en ontwikkelproces.

Beide begeleidingsvormen hebben hun eigen waarde. Het is de kunst om ze op het juiste moment in te zetten en aan te laten sluiten bij de situatie en omstandigheden van de klant. 

Curadomi Stichting voor Thuiszorg
Annette Gerritsen heeft de afgelopen twee jaar bij Curadomi thuiszorg diverse opdrachten vervuld. In 2009 tot 2010 vanuit haar toenmalige rol als bedrijfsmaatschappelijk werker en vanaf 2011 tot heden vanuit uit haar eigen bedrijf AGenO. Annette gaf individuele coachingstrajecten, workshops, trainingen en modules in opleidingstrajecten voor middenkader. Annette heeft indruk gemaakt door haar integriteit als coach. In een organisatie waar verandering de constante factor lijkt te zijn, leverde zij in al haar werkzaamheden een substantiele bijdrage aan ' het in kracht brengen' van medewerkers en managers. Niet de methode, maar de individuele mens staat bij Annette consequent centraal.
Zorgvuldigheid en vasthoudendheid in haar coachingstrajecten en het respect voor de eigen verantwoordelijkheid van de deelnemers zijn opvallende kenmerken van Annette gebleken.
Annette genereert zo veel inhoudelijke kwaliteit in haar coaching dat, ongeacht het uiteindelijke effect, ik zeker wist dat het maximaal haalbare telkens werd gehaald.

Gerrit ten Brinke, Directeur
www.curadomi.nl
19 september 2012


REPOSITO, coaching, training en bedrijfsmaatschappelijk werk
Annette heb ik in onze nauwe samenwerking leren kennen als een doortastende en flexibele collega, die de verbinding met anderen opzoekt vanuit een professionele houding en oprechte interesse. Annette gaat zorgvuldig en doelgericht te werk en komt daarbij haar afspraken na. Dit zorgt mede voor een prettige samenwerking in het contact!
Dieneke van Mourik-de Bruijn
Coach, Trainer en Bedrijfsmaatschappelijk werker

www.reposito.nl
 

Reacties van klanten

Met een hoofd vol "problemen" ging ik naar de afspraak. Het coachgesprek heeft mij energie gekost maar heeft vooral ook energie gegeven om de problemen aan te gaan pakken. Ik heb respect voor de manier waarop Annette alle informatie wist te trechteren. Problemen die ik zelf niet helemaal overzag en waar ik ook niet goed uitkwam, zijn duidelijk geworden door het stellen van de juiste vragen. Uiteindelijk heb ik voor mezelf helder wat het probleem is en wat mijn rol hierin is. Ik weet nu ook hoe ik het probleem moet aanpakken en heb er zin in om dit ook te gaan doen. Marketing & Communicatie adviseur, Thuiszorgorganisatie
 Annette, ik vond de gesprekken die we hebben gehad erg fijn. Je rustige en begripvolle coachstijl heeft me heel erg geholpen om dieper bij mezelf te graven en meer ‘ruimte’ te creëren in mijn hoofd.   Promovendus, 24 jaar, D.
Tijdens het coachingsgesprek met Annette kwamen steeds bepaalde woorden als begrip, bijvoorbeeld 'veiligheid', naar voren. Ik merkte tijdens het gesprek dat in mijn hoofd denkbeelden kantelden en dat ik nieuw zicht kreeg op de zaken die me bezighielden. Het gesprek heeft me veel opgeleverd. Een vijftigjarige vrouw, te C.
Ik ging voor een coachgesprek naar Annette omdat ik even helemaal niet meer wist wat ik nu eigenlijk wilde. Ik had grootse plannen en zag opeens heel veel beren op mijn weg, waardoor ik "vast" zat. Wat mij verbaasde, was dat we door het gesprek bij een heel ander (veel dieper) probleem kwamen. Annette weet heel adequaat met de juiste vragen en methoden bij de kern van het probleem te komen. Door dit probleem aan te pakken, gaat de rest ook weer stromen en kan ik me weer focussen op mijn plannen i.p.v. op de beren. Horeca-exploitante, te D.
Een poosje geleden kwam ik met klachten van stress en overwerktheid bij Annette en heb haar gevraagd mij te helpen om te zoeken naar de oorzaak van deze klachten en naar oplossingen. In een aantal coachingsgesprekken en begeleidingsgesprekken ben ik tot het inzicht gekomen hoe ik af en toe gewoon teveel van mezelf vraag - en hoe ik daar beter mee om kan gaan. Annette haar kennis en kundigheid heeft me daar zeer bij geholpen - en heeft me ook nieuwe ideeën gegeven om te kunnen gebruiken binnen mijn werk.
Het geeft me een stuk meer rust in mijn gezin en stabiliteit in het werk - dankjewel Annette!
Een 34-jarige predikant, Zuid-Holland