Vloeken en Sociale Steun

Enkele jaren geleden bedacht de Bond tegen het vloeken de uitermate krachtige slogan: “Vloeken lucht niet echt op”. Ze hadden gelijk! Bij onderzoek onder vrouwen die te kampen hebben met ziekte, blijkt vloeken samen te hangen met afname van sociale steun en toename van depressie.

De precieze functie van vloeken en waarom mensen het doen, is nog steeds een raadsel. Er zijn aanwijzingen dat het pijn-onderdrukkende effecten heeft. Toch zijn de langetermijneffecten niet gunstig. Dat bleek als vrouwen werden onderzocht die kampen met ziekte, van borstkanker tot reumatoïde artritis. Deze vrouwen droegen een weekend lang een microfoontje bij zich, zodat de onderzoekers konden nagaan hoe vaak deze vrouwen vloekten.

Vloeken bleek niet veel goeds te voorspellen. Na een paar maanden bleek de mate van sociale steun te zijn afgenomen en de depressiviteit te zijn toegenomen. Daarbij werd gecontroleerd voor onder andere depressiviteit tijdens het weekend dat de opnames werden gemaakt., om meer duidelijkheid te hebben over de onafhankelijke effecten van het vloeken.

Toch is er volgens de onderzoekers meer onderzoek nodig. Mogelijk is bij mannen vloeken sociaal meer geaccepteerd en heeft het voor hen minder negatieve consequensties.

Naturalistically observed swearing, emotional support, and depressive symptoms in women coping with illness. M.L. Robbins, E.S. Focella, S. Kasle, A.M. López, K.L. Weihs & M.R. Mehl, Health Psychology, 2011.vol.30.p. 789-792
 

« Terug naar overzicht