VC belangrijker dan CV?

Op een cv valt de formele opleiding van mensen af te lezen. Maar hoe zit het met de informele en impliciete kennis die wordt opgedaan tijdens een studie? Het verborgen curriculum is ook belangrijk.

Opleidingen leggen tegenwoordig steeds vaker de nadruk op competentiegericht leren. Behalve boekenkennis zijn ook veel bredere vaardigheden van belang. Sociale vaardigheden maken bijvoorbeeld meer en meer onderdeel uit van vakken in opleidingen. Daarmee worden dit soort praktische bekwaamheden toegevoegd aan het formele curriculum.

Is dit een gewenste ontwikkeling of kunnen deze vaardigheden ook op andere, meer impliciete manieren geleerd worden? In M&O wordt een pleidooi gehouden voor het verborgen curriculum (VC). Dit is het socialisatieproces dat tijdens een opleiding plaatsvindt en waarin studenten de ongeschreven regels van het vak leren.

Dit verborgen curriculum staat los van wijzigingen in het formele curriculum en wordt geleerd in de omgang met docenten/opleiders en collega's. Vooral tijdens stages en in het ziekenhuis (het voorbeeld dat in M&O gebruikt wordt) tijdens co-schappen of de opleiding tot specialist.

De kunst afkijken van de leermeesters is een essentieel onderdeel van dit verborgen curriculum. Maar ook de sociale omgang, de hiërarchie binnen een groep, de professionele houding ten opzichte van patiënten en collega's, bepaalde denkwijzen en informele feedback (in de wandelgangen) zijn misschien wel net zo belangrijk als de formele vaardigheden die tijdens het officiële curriculum worden aangeleerd.

Het verborgen curriculum is een onderschat fenomeen dat een grote impact heeft. Informeel leren in de praktijk is vaak krachtiger dan vakken als sociale vaardigheden toevoegen aan het formele curriculum. VC kan soms meer betekenen dan CV.

Y. Witman, Het verborgen curriculum, een onderschat fenomeen. M&O, 2010, No. 4, p. 21-34.

 

« Terug naar overzicht