Tweeverdieners; dubbele stress

Tweeverdieners met jonge kinderen hebben het dubbel zwaar. Beide partners werken en nemen zorgtaken op zich – en ze hebben ook nog eens last van elkaars stress.
Er zijn steeds minder traditionele gezinnen waarbij de man voornamelijk werkt en de vrouw het meest voor de kinderen zorgt en het huishouden doet. De meerderheid van de jonge vrouwen werkt tegenwoordig en de meeste jonge mannen nemen ook een substantieel deel van zorgtaken op zich.

De eisen die op het werk en thuis worden gesteld zorgen dan voor een gebrek aan tijd en een tekort aan energie, wat vervolgens weer kan leiden tot stress. En met twee werkende en zorgende partners wordt de stress alleen maar groter, zo blijkt uit een grootschalig Nederlands onderzoek, omdat beide partners elkaar ook nog negatief beïnvloeden.

Want een ander probleem is dat mannen en vrouwen ook last hebben van elkaars stress – zo blijkt uit een grootschalig Nederlands onderzoek onder 828 tweeverdieners.

Samengevat komen de bevindingen op het volgende neer: meer werkuren en de aanwezigheid van kinderen onder de zes jaar zorgen voor een steeds groter energietekort bij zowel man als vrouw. Deze vermoeidheid kan op den duur stress en zelfs burn-out tot gevolg hebben.

Behalve deze directe stress hebben vrouwen daarnaast nog indirect last van het tijdgebrek en energietekort van hun partner. Daardoor hebben zij zelf ook minder tijd (omdat ze meer taken op zich moeten nemen) en minder energie (omdat ze hun partner proberen te steunen), wat weer voor meer stress zorgt.

Mannen hebben alleen last van de stress van hun vrouw (niet van hun tekort aan tijd en energie). Niet zozeer omdat mannen gevoeliger zijn voor de signalen van hun partner, maar waarschijnlijk omdat vrouwen hun stress meer uiten dan mannen. En dit zorg op zijn beurt voor extra stress bij mannen.

Zo beïnvloeden beide tweeverdienende partners met jonge kinderen elkaar ook weer op een negatieve wijze. Wat hieraan te doen? Het tijdgebrek verminderen door bijvoorbeeld hulp bij het huishouden te nemen kan helpen. Maar ook heldere afspraken over werktijden en zorgtaken zijn belangrijk. Werkgevers kunnen een bijdrage leveren door bijvoorbeeld het toestaan van flexibele werktijden en de mogelijkheid tot thuiswerken.

L.L. ten Brummelhuis, J.M. Haar & T. van der Lippe, Crossover of distress due to work and family demands in dual-earner couples: a dyadic analysis. Work & Stress, 2010, Vol. 24, p. 324-341.
 

« Terug naar overzicht