Tweetaligheid verandert het brein

Belgen, Canadezen en andere tweetaligen mogen zich gelukkig prijzen. Tweetaligheid levert auditieve en cognitieve voordelen op. Geluid wordt nauwkeuriger verwerkt en de aandacht verbetert.

Amerikaanse psychologen lieten proefpersonen naar een geluidsopname met meerdere stemmen luisteren terwijl hun hersenactiviteit in de auditieve hersenstam werd gemeten. De tweetaligen onder de proefpersonen bleken het geluid nauwkeuriger op te slaan dan de niet-tweetaligen. Ook de executieve functies van tweetaligen lijken effectiever.

Tweetaligen sturen hun aandacht beter en zijn beter in het negeren van irrelevante informatie. Volgens de onderzoekers is dit het resultaat van een leven lang functioneren in een complexe linguïstische context. Een tweetalige moet tijdens een gesprek in de ene taal voortdurend woorden uit de andere taal onderdrukken. Dat levert een levenslange training in het onderdrukken van irrelevante informatie op.

Krizman, J. , Marian, V., Shook, A, Skoe, E. & Kraus, N. (2012, April 30). Subcortical encoding of sound is enhanced in bilinguals and relates to executive function advantages. Proceedings of the national Academy of Sciences. Advance online publication.
 

« Terug naar overzicht