Screening op depressie en verzuim

Behandeling en re-integratie van werknemers die verzuimen en tevens psychische klachten hebben, blijkt nog steeds moeizaam te zijn. Monique Lexis onderzocht de effectiviteit van een preventieve strategie, screening en vroegtijdige interventie, op het voorkómen van langdurig ziekteverzuim en depressie. De onderzoeksgroep bestond uit werknemers met lichte depressieve klachten en een hoog risico op toekomstig ziekteverzuim. Uit de resultaten bleek dat de preventieve strategie effectief is in zowel het voorkómen van langdurig ziekteverzuim als het reduceren van depressieve klachten. Deze strategie vormt daarmee een goed startpunt voor het toepassen van een meer proactieve benadering in de bedrijfsgezondheidszorg.

Prevention of long-term sickness absence and mojor depression through early intervention, Universiteit Maastricht, 20 mei 2011, Promotoren: prof. dr. IJ. Kant, prof. dr. ir. P.A. van den Brandt en dr. N.W.H. Jansen.
 

« Terug naar overzicht