Positief zelfbeeld loont

Mensen zijn wel eens geneigd zichzelf te overschatten. Dat heeft voordelen op sociaal vlak: zelfoverschatters worden competenter gevonden en hebben daardoor een hogere status in groepen.

 Zelfoverschatters liggen beter in een groep dan mensen met een laag of neutraal zelfbeeld, zo blijkt uit experimenteel onderzoek. Zij hebben hogere status en anderen zien hen als competenter. De verklaring zou  hun zelfverzekerde gedrag zijn. Mensen die zichzelf overschatten nemen eerder het woord, praten meer en spreken op een meer feitelijke toon. Zelfoverschatting werd onder meer gemeten door mensen te vragen hoe goed zij denken een bepaalde taak te doen en hun inschatting vervolgens te vergelijken met hun werkelijke prestatie. Mensen met een hoge status (denk aan ceo’s) hebben de neiging hun capaciteiten hoog in te schatten. Volgens de onderzoekers danken zij hun hoge zelfbeeld mogelijk niet alleen aan hun positie, maar zijn ze juist vanwege hun positieve zelfbeeld zover gekomen.

Bron: Anderson, C, Brion, S., Moore, D.A. & Kennedy, J.A. (2012, July 16). A status-enhancement account of overconfidence. Journal of Personality and Social Psychology. Advance online publication. 


« Terug naar overzicht