Oud en wijs?

Is oud en grijs ook oud en wijs? Of leidt ouderdom onvermijdelijk tot cognitieve aftakeling? Amerikaanse onderzoekers denken dat ouderen en jongeren op verschillende manieren beslissingen nemen – en dat er dan ook verschillende gebieden in ons brein actief zijn.

Oudere mensen (in dit onderzoek gemiddeld boven de 65) hebben veel meer ervaring dan jongeren. Bij het nemen van beslissingen kan dit een groot voordeel zijn. Toch komen jongeren meestal beter naar voren uit experimenten op het gebied van beslissingen nemen.

Amerikaanse onderzoekers denken echter dat dit ook te maken heeft met de aard van de beslistaken die in veel experimenten gebruikt worden. Meestal betreft het beslissingen die proefpersonen moeten nemen zonder veel contextuele informatie en voorgeschiedenis.

En bij snel de meest optimale keuze maken in eendimensionale, eenvoudige, situaties zijn jongeren beter dan ouderen. Het denken gaat simpelweg iets sneller op jonge leeftijd. Bij het afwegen van meerdere voor- en nadelen in complexe situaties zijn ouderen echter in het voordeel.

Ouderen zijn beter in staat om door middel van zorgvuldig wikken en wegen meerdere factoren in ogenschouw te nemen. Hun beslissen is meer modelmatig en houdt ook rekening met eerdere keuzes. Jongeren kunnen beter de beste oplossing in een gegeven situatie vinden.

Interessant is dat de onderzoekers konden aantonen dat ouderen en jongeren verschillende hersengebieden gebruikten bij het nemen van beslissingen. Bij ouderen is de prefrontale cortex actiever bij beslissingen, terwijl bij jongeren dit juist het subcorticale, diepergelegen, ventrale striatum is.

Samengevat: jongeren zijn beter in snel kiezen, ouderen beter in wikken en wegen.

D.A. Worthy et al. With age comes wisdom: decision making in younger and older adults. Psychological Science, 2011, Vol. 22, p. 1375-1380.

 

« Terug naar overzicht