Moreel denken versus antisociaal gedrag

Al eeuwenlang probeert de mensheid te verklaren waarom sommige mensen antisociaal en crimineel gedrag vertonen en waarom anderen dat niet doen. Hoewel we ons op dit moment niet meer bezighouden met pseudowetenschappelijke verklaringen, heeft de wetenschap nog geen eenduidig antwoord gevonden.

In zijn proefschrift benadert Rik Beerthuizen het onderwerp vanuit de ontwikkelingspsychologie, en dan vooral hoe het moreel denken van adolescenten gerelateerd is aan hun probleemgedrag. Zo blijkt dat als met meer belang toekent aan morele waarden (zoals anderen helpen), dit gerelateerd is aan het verminderd voorkomen van crimineel gedrag. Daarnaast schrijft Beerthuizen over de totstandkoming (en validatie) van een nieuw instrument voor het meten van het ontwikkelingsstadium van moreel redeneren en van morele waarde-evaluatie: de Sociomoral Reflection Measure – Short Form Objective.

Rik Beerthuizen, The impact of morality on externalizing behavior – Values, reasoning, cognitive disortions and identity. Universiteit Utrecht, 11 mei 2012. Promotor: prof. dr. Daniel Brugman
 

« Terug naar overzicht