Met bescheiden doelen maak je betere keuzes

Tot nu toe dacht men dat mensen betere beslissingen nemen met een duidelijker doel voor ogen. Maar als je de lat heel hoog legt, maak je dan nog steeds de juiste keuzes?

Het lijkt een open deur. Wil je iets bereiken, dan moet je daar moeite voor doen. Wie wil afvallen, moet minder snoepen en meer bewegen; wie een mooie reis wil maken, moet daar voor sparen. Een doel geeft richting aan je handelen. Maar wat als je jezelf hele hoge doelen stelt? Neem je dan nog de juiste beslissingen? Een groep Duitse onderzoekers onderwierp honderd proefpersonen aan een reeks computertaakjes. Bij deze taakjes konden de deelnemers telkens geld winnen, maar ook verliezen. De helft moest van tevoren hun eindbedrag bedenken – zij stelden zichzelf dus een duidelijk doel. De andere helft moest simpelweg zo veel mogelijk winnen en zo weinig mogelijk verliezen. Wat bleek? Degenen die zichzelf van tevoren een doel hadden gesteld, maakten slimmere keuzes dan degenen die alleen zo veel mogelijk winst nastreefden. Deze bevinding is in lijn met eerder onderzoek. Maar doelen stellen pakte niet per definitie positief uit. De mensen die streefden naar een bescheiden winst waren het beste af: zij namen betere beslissingen dan de doellozen, maar deden het ook beter dan de groep die zichzelf een hoge winst ten doel had gesteld. Hoe hoger het bedrag dat die laatsten voor ogen hadden, hoe riskanter hun keuzes, en hoe meer verlies ze juist leden. Je kunt dus het beste bescheiden doelen nastreven.

Bron: Schiebener, J. et al. (2014). Effects of goals on decisions under risk conditions: Goals can help to make better choices, but relatively high goals increase risk-taking. Journal of Cognitive Psychology, DOI: 10.1080/20445911.2014.903254.

 


« Terug naar overzicht