Hier komt uw titel

Een leergerichte training voor werkzoekenden is  tweemaal zo effectief als een standaardtraining. Verder zijn re-integratieprofessionals die meer leergericht en minder prestatiegericht werken het meest effectief. ‘Ik wil leren om een baan te vinden’ werkt dan ook beter dan ‘ik wil een baan’.  Dit stelt psychologe Gera Noordzij in haar proefschrift 'Motiveren en begeleiden van mensen op zoek naar werk' ('Motivating and Counseling the Unemployed'), dat zij donderdag 24  januari 2013 verdedigt aan de Erasmus Universiteit Rotterdam.

Ondanks de miljoenen die worden besteed om werklozen weer aan het werk te krijgen is de effectiviteit van re-integratie trajecten vrij laag. Het doel van dit proefschrift was om inzicht te krijgen in het verhogen van de effectiviteit van re-integratie. Dit is gedaan door het ontwikkelen en onderzoeken van een leergerichte training voor werkzoekenden en na te gaan welke gedragingen van re-integratie professionals (in)effectief zijn in het re-integratie proces.

Werkzoekenden die een leergerichte training hadden gevolgd bleken tweemaal zoveel kans te hebben op het vinden van een baan als werkzoekenden die een standaardtraining hadden gevolgd. Bij een leergerichte training ligt de focus op het verbeteren en leren van vaardigheden en niet op het meer gebruikelijke demonstreren van vaardigheden (prestatiegericht zijn).

Verder bleken re-integratie professionals die meer leergericht en minder prestatiegericht werkten het meest effectief te zijn. Om de effectiviteit van re-integratie te verhogen is het dan ook van belang dat werkzoekenden, re-integratie professionals en organisaties re-integratie meer gaan zien als een leergerichte situatie en minder als een prestatiegerichte situatie.  

Leren een baan te vinden 
Werkzoekenden in het leertraject waren minder bang  voor het maken van fouten en negatieve feedback en hadden meer vertrouwen in zichzelf gekregen, zo blijkt uit het onderzoek van Noordzij. Re-integratie professionals die het meest effectief waren deden in hun werk alles wat door cliënten, re-integratie professionals en hun leidinggevenden werd gezien als belangrijk voor effectieve re-integratie. Ze  bleken meer leergericht en minder prestatiegericht te werken dan hun minder effectieve collega’s. Noordzij stelt dan ook  dat ‘ik wil leren om een baan te vinden’ werkt beter dan ‘ik wil een baan’. 

Bron: NIP WAOP, A&O items, nieuwsbrief Arbeid en Organisatiepsychologie


« Terug naar overzicht