Kies exact om mensen te helpen!


In veel traditionele 'mannenvakken' als rechten en geneeskunde hebben vrouwen hun achterstand ingelopen. Maar wetenschap en techniek is nog altijd een mannenbolwerk ondanks campagnes als 'Kies exact'. Hoe komt dit?

Waarom zijn vrouwen nog altijd ondervertegenwoordigd in technische en bèta-studies? In de Verenigde Staten bezetten vrouwen maar 20 tot 30% in de STEM (science, technology, engineering en mathematics) velden. Bij geneeskunde en rechten is dat bijna de helft.

Traditionele verklaringen voor de onderrepresentatie van vrouwen in deze beroepen gaan uit van culturele stereotypen, genderverschillen in het geloof in eigen kunnen en het feit dat jongens en meisjes aangemoedigd worden om bepaalde studies te doen.

Amerikaanse onderzoekers komen met nieuwe verklaring voor het tekort aan vrouwen in de bèta-vakken. Namelijk dat de bèta- en technische beroepen niet bekend staan als professies waarin doelstellingen als 'mensen helpen' en 'werken met mensen' een belangrijke rol spelen. En dat is wat vrouwen liever willen dan mannen, zo blijkt uit onderzoek.

De stereotypen zijn dat mannen meer macht en status zoeken en willen presteren, terwijl vrouwen meer op mensen gericht zijn en ook mensen willen helpen of maatschappelijk nuttig werk willen doen. En die blijken redelijk te kloppen.

Zelfs getalenteerde vrouwen met ervaring in bèta-vakken en geloof in eigen kunnen die mensen helpen belangrijk vonden gingen toch liever geen technische of bèta-studie doen. Voor hun gevoel sloot zo'n studie niet aan bij hun doelstellingen.

En dit terwijl 'mensen helpen' eigenlijk grotendeels mogelijk is door natuurwetenschappelijke ontdekkingen in de medische wetenschappen en farmacologie. Misschien zou daar bij voorlichtingscampagnes meer nadruk op moeten komen te liggen...

A. Diekman, E. Brown, A. Johnston & E. Clark, Seeking congruity between goals and roles: a new look at why women opt out of science, technology, engineering and mathematics careers. Psychological Science, 2010, Vol. 21, p. 1051-1057.

 

« Terug naar overzicht