Kampioen worden: Talent of Training?

Wie kampioen wil worden, moet hard trainen. Maar is dat genoeg of moet je meer in huis hebben om tot grote prestaties te komen?

Hebben  kampioenen (en andere mensen die uitzonderlijk presteren)  hun succes te danken aan talent of aan training? Volgens nature-aanhangers is training weliswaar noodzakelijk om tot prestaties te komen, maar bepalen aangeboren eigenschappen de grenzen hiervan. Nurture-aanhangers stellen dat kampioenen worden gemaakt; talent bestaat niet of wordt overschaduwd door het effect van training.

Een groep Amerikaanse onderzoekers deed een meta-analyse met 88 artikelen, waarin 157 onderzoeken beschreven werden waaraan in totaal 11.000 proefpersonen hadden meegedaan. Uit de meeste onderzoeken bleek dat prestaties inderdaad positief samenhangen met de mate waarin iemand voor die prestatie heeft getraind. Training verklaart echter maar 12%. Dit geldt vooral voor prestaties in gamen, muziek en sport. Voor prestaties in opleiding (4%) en beroep (1%) doet training er vrijwel niet toe.

Ook de manier van dataverzameling maakte uit. Werd de proefpersonen gevraagd achteraf aan te geven hoe hard ze getraind hadden voor een prestatie, dan waren de uitkomsten gunstiger dan wanneer ze een dagboek bijhielden. Ook het al dan niet uitmaken van een team heeft invloed op presteren.

Gericht trainen bepaalt dus wel deels het prestatieniveau, maar voor een veel groter deel niet. Leeftijd, algemene intelligentie en specifieke talenten kunnen wel eens veel belangrijker zijn, volgens de onderzoekers.

Bron: De Psycholoog: Mancamara, B.N. et al. (2014). Deliberate practice and performance in music, games, sports, education and professions: A meta-analysis. Psychological Science. DOI: 10.1177/09556797614535810


« Terug naar overzicht