Jongeren met faalangst gebaat bij training

Bij sociale angst en faalangst staat de angst voor negatieve beoordeling

door anderen centraal. Deze angstklachten komen vaak voor in de vroege

adolescentie, kunnen een chronisch beloop hebben en leiden tot sociale

isolatie, middelenmisbruik en depressieve klachten. Het is dus van belang om

jongeren die risico lopen tijdig op te sporen en te voorkomen dat klachten zich

ontwikkelen of verergeren.

Scholieren die last hebben van faalangst of sociale

angst hebben baat bij training, stelt Esther Sportel: twee jaar na cognitieve

gedragstraining in een groep blijken hun faalangstklachten te zijn verminderd.

Zij vond dat training de jongeren (twaalf tot veertien jaar oud) kan leren om

anders om te gaan met hun angst voor negatieve beoordeling door anderen.

Esther Sportel, At risk for social and test anxiety. Who are at risk and how can we help? 


« Terug naar overzicht