Bij de selectie van personeel (of studenten voor een opleiding) is het streven meestal om de beste kandidaten binnen te halen. Maar zijn betere testresultaten altijd een garantie voor betere prestaties op het werk? Of is er een punt waarboven alle kandidaten 'goed genoeg' zijn?

Bij selectieprocedures met behulp van intelligentietests, assessments of andere psychologische tests is de doelstelling natuurlijk om de meest geschikte kandidaten voor een vacature of studieplek te vinden. Hoe hoger de scores op de tests hoe geschikter de kandidaten zijn voor hun toekomstige functie of studie, zo is de hoger-is-beter-veronderstelling.

Toch gaan er tegenwoordig ook veel stemmen op die beweren dat boven een bepaalde grens kandidaten die hoger scoren niet geschikter zijn dan kandidaten die iets minder goed scoren. Dit is de goed-genoeg-hypothese. Het zou in de praktijk nogal wat uitmaken: als scholieren die gemiddeld een negen halen geen betere studenten worden dan scholieren die een acht halen dan zou de gewogen selectie bij numerus fixus studies anders kunnen verlopen.

Amerikaanse psychologen bekeken van grote groepen mensen de toelatingstests voor het leger, universiteiten en andere onderwijsinstellingen en vergeleken de testresultaten met hun latere prestaties binnen hun beroep of opleiding. Dit om vast te stellen wie gelijk hebben: de hoger-is-beter-aanhangers of de goed-genoeg-adepten.

Hieruit kwam duidelijk naar voren dat mensen die hoger scoorden op de tests ook beter presteerden in hun werk of latere opleiding. Sterker nog: juist in de bovenste regionen van de testresultaten werden de verschillen in latere prestaties groter. Hoger is dus wel degelijk beter bij de selectie van kandidaten. En er is geen grens waarboven verschillen geen voorspellende waarde meer hebben.


J.J. Arneson, P.R. Sackett & A.S. Beatty, Ability-performance relationship in education and employment settings: critical tests of the more-is-better and the good-enough hypotheses. Psychological Science, 2011, Vol. 22, p. 1336-1342.

 


« Terug naar overzicht