Hier komt uw titel

Investeren in psychologisch kapitaal
Het is een vrij nieuw concept in de arbeids- en organisatiepsychologie: Psychological Capital oftewel PsyCap. Maar wel belangrijk, want het welbevinden van werknemers hangt ervan af.

PsyCap (psychologisch kapitaal) is een begrip dat voortkomt uit de positieve psychologie en dat bedacht is door de Amerikaanse onderzoeker Fred Luthans. Het omvat de volgende componenten: vertrouwen in eigen kunnen (efficacy), optimisme, hoop en veerkracht/doorzettingsvermogen (resilience). Ze vormen 'energiebronnen' waar mensen uit kunnen putten – ook in moeilijke tijden.

PsyCap heeft een grote invloed op ons welbevinden. Hoe meer psychologisch kapitaal wij vergaard hebben in ons leven hoe beter wij ons voelen en hoe gelukkiger wij zijn. Dit is het 'hedonistische welbevinden' (geluksgevoel, positieve stemming) dat meestal ook in de arbeids- en organisatie-psychologie als maat gebruikt wordt. Denk aan concepten als arbeidstevredenheid (job satisfaction) die dit welbevinden meten.

Maar naast het hedonistische welbevinden is er ook een eudaimonistisch welbevinden, zo betogen Amerikaanse psychologen, En dit bestaat uit zelf-acceptatie, doelen in het leven, persoonlijke groei, positieve relaties met anderen, controle over het leven en autonomie. Eudaimonistisch welbevinden staat eigenlijk voor optimaal positief functioneren.

Uit onderzoek blijkt nu dat positief functioneren op het werk (eudaimonistisch welbevinden) duidelijk iemands stemming en life satisfaction beïnvloedt. Eudaimonistisch welbevinden wordt op zijn beurt weer bepaald door PsyCap. Om werknemers beter te laten functioneren is het dus verstandig om te investeren in psychologisch kapitaal. Het mooie is dat ze door positief te functioneren ook gelukkiger worden. Goed doen doet goed voelen.

Interventies door workshops die slechts een paar uur duren, of via internet, kunnen al een effect hebben op het psychologisch kapitaal van werknemers.


S.S. Culbertson, C.J. Fullagar & M.J. Mills, Feeling good and doing great: the relationship between psychological capital and well-being. Journal of Occupational Health Psychology. 2010, Vol. 15, p. 421-433..
 

« Terug naar overzicht