Gezondheid en werkprestaties

Ziekte is duur voor organisaties en bedrijven. Met name zieke werknemers die wel aan het werk gaan, maar niet optimaal presteren, kosten veel geld. Maar wat is nou precies het verband tussen psychische en fysieke gezondheid, gezondheidsgedrag en werkprestaties?

De medische kosten voor zieke werknemers zijn hoog. En ook absentie betekent natuurlijk verlies aan arbeidsprestaties. Maar er is wel eens becijferd dat zieke – of niet-fitte – werknemers die wel naar hun werk gaan nog het meeste kosten. Doordat ze zich psychisch of fysiek niet goed voelen presteren ze ook niet optimaal. In Amerika wordt dit verschijnsel presenteeism (in tegenstelling tot absenteeism) of sickness presence genoemd.

Gezondheid heeft een grote invloed op werkprestaties, zo lijkt het, maar de precieze impact van de geestelijke en lichamelijke gezondheid van werknemers is niet geheel duidelijk. En ook de invloed van gezondheidsgedrag (roken, slaapproblemen, alcoholgebruik en sport) op werk is niet geheel in kaart gebracht.

Amerikaanse psychologen deden een meta-analyse van meer dan honderd studies bij ruim 80.000 mensen over dit onderwerp en kwamen tot de volgende conclusies. Er was een positief verband tussen algehele gezondheid (fysiek en psychisch) en arbeidsprestaties. Dus hoe gezonder, hoe beter werknemers presteren.

Met name de psychische gezondheid bleek gerelateerd te zijn aan de prestaties op het werk. Depressie, angst, moeheid en ontevredenheid hadden een duidelijk negatief verband met de arbeidsprestaties van werknemers.

Het effect van lichamelijke klachten en hoge bloeddruk was minder groot dan van de psychische problemen, maar was wel zichtbaar. Mensen met een mindere fysieke gezondheid, presteerden minder goed.

Ten slotte bleken bij gezondheidsgedrag de factoren slaapproblemen, alcoholgebruik en roken (denk ook aan rookpauzes) een negatieve samenhang te hebben met werkprestaties. Slecht slapen had een redelijk negatief effect, maar de invloed van de andere twee was niet zo heel groot.

Het lijkt er dus op dat investeren in de gezondheid van werknemers ook hun prestaties kan vergroten (alhoewel strikt genomen met dit soort correlationeel onderzoek geen oorzakelijk verband aangetoond kan worden).


M.T. Ford, C.P. Cerasoli, J.A. Higgins & A.L. Decesare, Relationship between psychological, physical and behavioural health and work performance: a review and meta-analysis. Work & Stress, 2011, Vol. 25, p. 185-204.

 

« Terug naar overzicht