Geld geen goede motivator

Leiders moeten goede ideeën hebben, maar vooral in staat zijn anderen te beïnvloeden om die ideeën waar te maken. Hoe motiveer je mensen? Veel is daarover gezegd en geschreven, maar succesauteur Daniel Pink werpt in zijn boek Drive een nieuw licht op motivatie en haalt een paar stellingen onderuit. Dat geld een goede motivator is, bijvoorbeeld. De onderstaande drie factoren leiden wel tot een betere prestatie en voldoening:

1. Autonomie
Pink verwijst naar een bedrijf dat zijn softwareprogrammeurs elk kwartaal 24 uur de toelating gaf om zelf te bepalen waar ze aan werken. Wat bleek? De programmeurs gebruikten die tijd om softwarefouten (bugs) te herstellen en nieuwe functionaliteiten te ontwikkelen. Zelfsturende en betrokken mensen willen een interessante bijdrage leveren en het bedrijf moet hen daar de ruimte voor geven.

2. Een hoger doel
Bedrijven bestaan om winst te maken en ROI te genereren. Probeer daar maar ‘s je mensen mee te motiveren. Mensen doen zaken omdat ze zelf willen groeien en graag beter in iets worden. Uit die wetenschap zijn al prachtige dingen geboren; Linux (gratis besturingssysteem voor computers) en Wikipedia (gratis encyclopedie) bijvoorbeeld, waar mensen over de hele wereld gezamenlijk complexe werkzaamheden verrichten en de resultaten gratis weggeven. Ook het geven van geld aan goede doelen of het delen van kennis met anderen zijn voorbeelden van wat mensen als een hoger doel ervaren.

3. Meesterschap
Werknemers die de indruk krijgen dat ze stagneren, verlaten het bedrijf. Wanneer ze elders nieuwe zaken kunnen leren zonder dat ze promotie maken of een hogere jobtitel krijgen, kiezen ze meestal voor een overstap. Mensen die betere vaardigheden bezitten voelen zichzelf waardevoller, krijgen hogere functies aangeboden en krijgen makkelijker opslag.

 Drive, Daniel H. Pink

« Terug naar overzicht