Gedeeld leiderschap

Shared Leadership is een begrip dat in opkomst is. In tegenstelling tot hiërarchisch leiderschap wordt hierbij de invloed en verantwoordelijkheid verdeeld over een team. En dit kan tot betere prestaties leiden.

Gedeeld leiderschap legt de macht en verantwoordelijkheid niet bij één persoon, maar bij meerdere mensen in een team. Niet alleen taken, maar ook het leiderschap wordt dus verdeeld. Bij complexe projecten is dat eigenlijk ook de meest logische oplossing, omdat het onwaarschijnlijk is dat één persoon alles in goede banen kan leiden.

Deze verdeling van leiderschap (shared leadership) betekent dat meerdere teamleden invloed kunnen uitoefenen en beslissingen kunnen nemen. Leiderschap kan hierbij worden onderverdeeld in taakgericht, relatie-georiënteerd en veranderingsgeoriënteerd leiderschap.

Amerikaans onderzoek laat zien dat gedeeld leiderschap tijd nodig heeft om te ontstaan in teams op het werk. Pas gaandeweg hebben teamleden meer zicht op elkaars capaciteiten en vaardigheden en kunnen ze beter inschatten wie een voortrekkersrol kan nemen op bepaalde gebieden.

Vertrouwen is ook een cruciaal punt: om invloed uit te oefenen en invloed van anderen te accepteren is wederzijds vertrouwen nodig. Een veilige omgeving maakt gedeeld leiderschap – wat toch een risico met zich meebrengt – makkelijker.

Dit gedeelde leiderschap betaalt zich wel uit: teams die de macht verdelen presteren beter dan teams met één leider – zo blijkt uit een experiment.

Er zal nog veel onderzoek gedaan moeten worden naar gedeeld leiderschap, maar het concept is zo gek nog niet. Projecten worden steeds complexer en specialistischer en meerdere leiders in teams lijken een logische oplossing. Een vraag is nog wel in hoeverre gedeeld leiderschap geformaliseerd moet worden.

E. Engel Small & J.R. Rentsch, Shared leadership in teams. Journal of Personnel Psychology, 2010, Vol. 9, p. 203-211.

 

« Terug naar overzicht