Focus op werkhervatting effectief

Bij de behandeling van werknemers die verzuimen vanwege psychische klachten is het goed om al vanaf de eerste sessie te richten op werkhervatting. De werknemer gaat dan sneller aan de slag zonder dat het ten koste gaat van de werkzaamheden van de therapie op andere vlakken. Het onderzoek toont aan dat de werkwijze van arbeidspsychologen zowel voor werknemer als werkgever een belangrijke meerwaarde heeft.

Het onderzoek werd uitgevoerd door een team van Nederlandse psychologen van TNO en de Universiteit Utrecht. Twee vormen van therapie voor mensen die ziek thuiszitten met psychische klachten, werden vergeleken: standaard cognitieve gedragstherapie (CGT) versus CGT met een expliciete focus op werkhervatting. De deelnemers aan het onderzoek zaten thuis met stemmings- of angstklachten en burnout.

Beide therapievormen bleken even effectief als het ging om het verbeteren van bijvoorbeeld stemming of het verminderen van moeheid en angstklachten. Interessant voor werkgevers is dat de werkhervatting veel sneller plaatsvond als de CGT zich daarop focuste; een volledige werkhervatting vond gemiddeld 65 dagen eerder plaats vergeleken bij een CGT zonder expliciete focus op werkhervatting. Dat bespaart werkgevers zo’n twintig procent aan kosten per zieke werknemer.

De onderzoekers verklaren hun bevinding door te wijzen op de heilzame kanten van werkhervatting. Aanvankelijk kan een vroege focus op werkhervatting de stress van de cliënt verhogen. Maar eenmaal aan de slag verhoogt het werk gevoelens van zelfvertrouwen. Werk biedt structuur en zorgt voor sociale contacten.

De focus op werkhervatting werd geïntegreerd in de therapie door hier al vanaf de eerste sessie tijd aan te besteden. In de daaropvolgende sessies werd een probleeminventarisatie gemaakt en een werkhervattingsplan. Naast deze focus werd uiteraard aandacht besteed aan andere niet-werkgerelateerde problemen.

S.E. Lagerveld, R.W.B. Blonk, V. Brennikmeijer, L. Wijngaards – de Meij & W.B. Schaufeli. Work-Focused treatment of common mental disorders and return to work: a comparative outcome study. Journal of Occupational Health Psychology, online gepubliceerd
 

« Terug naar overzicht