Doorwerken met chronische pijn werkt

Chronische pijn aan het bewegingsapparaat komt veel voor in Nederland. Veel mensen hebben door de pijn moeite om aan het werk te blijven. Hoge kosten voor maatschappij en individu zijn het gevolg. Toch hoeft chronische pijn niet per se te leiden tot arbeidsverzuim, zo blijkt uit onderzoek van Haitze de Vries.

Waardoor mensen stoppen met werken, daarnaar is al veel wetenschappelijk onderzoek gedaan. Maar wat mensen motiveert om door te werken, daar is nog weinig over bekend. Haitze de Vries onderzocht daarom hoe mensen die chronisch pijn lijden, ondanks hun klachten, toch door kunnen blijven werken.

De promovendus stelt vast dat veel ‘doorwerkers’ met chronische pijn hun werk als therapeutisch ervaren: het werk leidt af van de pijn, geeft energie, structuur, sociale contacten en zelfrespect. De motivatie voor werk, zelfmanagementvaardigheden en het belang dat men toekent aan de pijn zijn belangrijke factoren die doorwerken met chronische pijn mogelijk maken. Ook concludeert De Vries dat chronische pijn op zichzelf vaak niet de reden is voor arbeidsverzuim, maar dat persoonlijke- en omgevingsfactoren veelal een beslissende rol spelen.

Deze nieuwe inzichten kunnen helpen om arbeidsverzuim te verminderen en om meer mensen die chronisch pijn hebben duurzaam aan het werk te houden. Nu meer bekend is over de manier waarop ‘doorwerkers’ met hun pijn omgaan en productief blijven, kan dit anderen inspireren ook aan het werk te blijven.

Haitze de Vries (Leeuwarden, 1970) studeerde Bewegingswetenschappen te Groningen. Hij verrichtte zijn onderzoek aan het Centrum voor Revalidatie van het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG). Het onderzoek werd gefinancierd door Instituut Gak. De Vries werkt inmiddels als postdoc-onderzoeker in het UMCG.

Proefschrift H.J. de Vries: Working with pain. Sustainable work participation of workers with chronic nonspecific musculoskeletal pain

Promotor(s): prof.dr. J.H.B. Geertzen, prof.dr. J.W. Groothoff, prof.dr. M.F. Reneman

 


« Terug naar overzicht