Diversiteit en teamcreativiteit

Teams waarvan de leden elkaars perspectieven aannemen en elkaar feedback geven, zijn creatiever en kunnen hun verschillende vaardigheden en kennis beter combineren. Inga Hoever identificeerde verschillende factoren die teams optimaal ondersteunen bij het inzetten van hun kennisgebieden in het ontwikkelen van creatieve ideeën.

Creatieve ideeën zijn in alle organisaties de fundering van innovatievermogen en de basis voor succes in veranderende omgevingen. Voor het ontwikkelen van deze ideeën is vaak een combinatie nodig van meerdere personen met verschillende kennis en vaardigheden. Op basis van een analyse van de discussies van de teams, concludeert Hoever dat het aannemen van perspectieven en het geven van feedback teams creatiever maakt, omdat dit de teamleden in staat stelt voort te bouwen op elkaars ideeën en die te integreren. Teamleden kunnen daarin getraind worden en teamleiders en managers kunnen op hun beurt de communicatieprocessen ondersteunen die de teamcreativiteit te goede komen.

Inga Hoever, Diversity en creativity: In search of synergy. Erasmus Universiteit Rotterdam, 12 oktober 2012. Promotoren: Prof. dr. D. van Knippenberg en dr. W.P. van Ginkel


« Terug naar overzicht