Coaching voor medewerkers blijkt succesvol

Coaching van werknemers heeft een aanwijsbare positieve invloed op deze werknemers. Dat is de conclusie van een meta-studie (vergelijking van een groot aantal onderzoeken) van wetenschappers aan de Universiteit van Amsterdam. Deze studie is de eerste studie die een groot aantal wetenschappelijke onderzoeken naar coaching naast elkaar zet om meer algemene conclusies te kunnen trekken over de effectiviteit van coaching. Het onderzoek is gepubliceerd in het wetenschappelijk tijdschrift 'The Journal of Positive Psychology'. Het artikel met de titel 'Does coaching work?

Betere prestaties en vaardigheden

De Nederlandse onderzoekers kwamen in het onderzoek tot de vaststelling dat coaching vooral tot een verbetering van prestaties en vaardigheden kan leiden, een positieve invloed heeft op het bereiken van doelen en ook een impact kan hebben op attitudes. Daarnaast vonden de onderzoekers dat er een lichte positieve invloed is op het welzijn en de veerkracht van de werknemers. De wetenschappers geven echter aan dat niet altijd kan worden bepaald waarom de coaching positieve resultaten oplevert, maar daarover moet volgens hen verder onderzoek uitsluitsel kunnen brengen.


De relatie is van vitaal belang

De onderzoekers zeggen vastgesteld te hebben dat mogelijk een aantal factoren kan worden aangewezen die het succes van een coachingproject kunnen beïnvloeden. “Onder meer blijkt dat sommige werknemers gemakkelijker vatbaar zijn voor coaching dan andere collega’s.” benadrukken de onderzoekers Tim Theeboom, Bianca Beersma en Annelies van Vianen, medewerkers aan het departement Organisatiepsychologie aan de Universiteit van Amsterdam. Vastgesteld kon worden dat goede coaching, net zoals een succesvolle therapie, in belangrijke mate kan worden gelinkt aan de connectie die tussen de werknemer en zijn coach kan worden gerealiseerd. Inlevingsvermogen, aanmoediging en luistervaardigheden kunnen voor een coach efficiënter instrumenten zijn dan de keuze van een specifieke methodologie.

Bron: Express.be / NOBCO.nl


« Terug naar overzicht