Breed leiderschap

Het lijkt een beetje op de dubieuze praktijken van de schedelmeters en gelaatskundigen uit de negentiende eeuw: karaktertrekken aflezen aan het uiterlijk. Toch kan het volgens Amerikaanse onderzoekers. Over leiderschap en brede kaken.

Goed leiderschap hangt af van diverse persoonlijkheidseigenschappen als dominantie, extraversie en meer. Maar niet alleen de binnenkant telt, ook het uiterlijk. Bepaalde fysieke kenmerken vertellen iets over de leiderschapskwaliteiten van, in dit geval, mannen.

Een onderzoek naar de gezichten van CEO's van 55 bedrijven uit de Fortune 500 (grootste bedrijven in de Verenigde Staten) heeft als opmerkelijke uitkomst dat de breedte van hun gezicht (afstand tussen hun jukbeenderen) iets zegt over de prestaties van hun bedrijf.

Hoe breder het gezicht van de CEO, hoe beter de financiële prestaties van het bedrijf dat ze leiden. De – evolutionaire – verklaring hiervoor is volgens de onderzoekers dat mannen met brede kaken vaak agressiever en dominanter zijn. Dit roept gevoelens van macht op en het zijn juist eigenschappen die leiders van grote bedrijven nodig hebben.

Nu is de CEO natuurlijk niet de enige die het binnen zulke grote bedrijven voor het zeggen heeft. De raad van bestuur heeft ook iets in de melk te brokkelen. Daarom is het des te opvallender dat bedrijven met meer meegaande (cognitief minder complexe) top management teams nog veel beter presteerden als ze een leider met een breed gezicht hadden. Leiders in deze bedrijven konden hun macht nog meer aanwenden.

Daadkrachtige, goedpresterende CEO's kunnen dus al bijna geselecteerd worden aan de hand van foto's, zo lijkt het. Een krachtige kaaklijn is in ieder geval een voorwaarde...

E.M. Wong, M.E. Ormiston & M.P. Haselhuhn, A face an investor could love: ceo's facial structure predicts their firms' financial performance. Psychological Science, 2011, Vol. 22, p. 1478-1483.

 

« Terug naar overzicht