Boven de 50 meer moeite met woorden vinden

Vijftigers ervaren meer problemen met de juiste benamingen van objecten dan mensen onder de vijftig. En vanaf ons zestigste jaar benoemen we objecten ook regelmatig verkeerd. Dat blijkt uit een onderzoek van twee psychologen van de Universiteit van Luik.

Honderdtwintig proefpersonen tussen de 25 en 90 jaar kregen op een computerscherm tekeningen te zien van alledaagse voorwerpen zoals een fiets, een wekker en een viool. Deze voorwerpen moesten zo snel mogelijk benoemd worden, waarbij de reactietijd werd geregistreerd. Vijftigers bleken daarvoor een halve seconde langer nodig te hebben dan de twintigers en de dertigers. De proefpersonen boven de zestig benoemden de voorwerpen ook geregeld foutief.

Nader onderzoek zal moeten uitwijzen in hoeverre deze problemen vooral voortkomen uit veranderingen in ons taalvermogen of dat, los van de taal, ook fysieke factoren een rol spelen, aldus de Belgische onderzoekers.

Verhaegen, C & Poncelet, M. (2013). Changes in naming and semantic abilities with aging from 50 to 90 years. Jounal of the International Neuropsychological Society. 1-8. Doi:http://dx.doi.org/10.1017/S1355617712001178


« Terug naar overzicht