Bevlogen werknemers

Waar 5 tot 10% van de beroepsbevolking burn-out klachten heeft, is met bijna 90 – 95% van de Nederlandse beroepsbevolking niets ernstigs aan de hand. Deze groep is echter niet noodzakelijkwijs bevlogen, met veel onbenut potentieel op de arbeidsmarkt tot gevolg. 

Else Ouweneel daarom belangrijk om niet meer uitsluitend te focussen op werknemers die iets mankeren door middel van curatie en preventie, maar ook op werknemers die weliswaar naar behoren – maar nog niet optimaal – functioneren. Uit haar onderzoek bleek dat kenmerken van de persoon, zoals zelfvertrouwen en hoop, belangrijke voorspellers van bevlogenheid zijn.

Else Ouweneel is op 15 juni 2012 gepromoveerd op het proefschrift “Building towards engagement: An individual perspective” aan de Universiteit Utrecht. Momenteel is zij als postdoc onderzoeker verbonden aan de Universiteit Utrecht op het thema duurzame inzetbaarheid.

Op 29 november 2012 geeft zij een lezing over haar promotieonderzoek tijdens de Jonge Doctorenlezing in het Academiegebouw van de Universiteit Utrecht. Deze lezing wordt jaarlijks georganiseerd door de sector Arbeid en Gezondheid van het NIP (Nederlands Instituut van Psychologen); drie jonge doctoren presenteren hun recente proefschrift over psychische gezondheid in de arbeidssituatie.

Else Ouweneel, Building towards engagement: An individual perspective, Universiteit Utrecht. Promotoren: prof. dr. W.B. Schaufeli en dr. P.M. Le Blanc
 

« Terug naar overzicht