Bemoeien werkt

Cliënten van bemoeizorg gaan er tijdens het traject op alle gebieden op vooruit, blijkt uit onderzoek van de Universiteit van Tilburg. Vooral de kwaliteit van leven van de cliënten verbetert enorm. Dat terwijl de problematiek van bemoeizorgcliënten bij de start van een traject vergelijkbaar is met die van psychiatrische patiënten in dagbehandeling.

In een bemoeizorgteam werken onder meer maatschappelijk werkers, HBO opgeleide verpleegkundigen en sociaal pedagogisch werkers. Ze bieden zowel gevraagd als ongevraagd hulp en zoeken cliënten op in hun eigen woon- en leefomgeving. Dat gaat weliswaar ten koste van de privacy van de cliënt, maar de resultaten van dit type interventie maken veel goed. Soms betreft het een korte interventie, vaker gaat het om langduriger contact waarin vertrouwen een belangrijke rol speelt. Het doel is door te luisteren naar het verhaal van de cliënt, in alle rust te zoeken naar de beste oplossing voor de problemen en de gewenste acties te ondernemen. Zodra dit kan, worden cliënten overgedragen aan de reguliere zorgvoorzieningen.

Cliënten van de onderzochte bemoeizorgteams hadden vooral problemen op sociaal terrein: sociale contacten, algemene dagelijkse levensverrichtingen, woonomstandigheden en beroep/dagbesteding. Daarnaast was er veel problematiek met middelengebruik, (dreigende) uithuiszetting, dakloosheid of het volledig ontbreken van basisvoorzieningen in de woonsituatie. Bij bijna een vijfde was er sprake van een sociaal isolement.

Nederlands onderzoek heeft zich vooralsnog uitsluitend gericht op het Assertive Community Treatment (ACT), een vorm van bemoeizorg die is overgenomen uit de VS. ACT is een onderzocht en effectief gebleken model dat intensieve hulpverlening biedt aan cliënten met problemen op meerdere levensgebieden. Zeer intensieve zorg wordt dan ook meestal door ACT-teams geboden. Voorwaarde is wel dat de cliënt verzekerbaar is. Cliënten die niet aan dit criterium voldoen, komen eerder in aanmerking voor behandeling door een bemoeizorgteam.

Bron: De Psycholoog, maandblad Nederlands Instituut van Psychologen, jaargang 47, nr. 10, oktober 2012


« Terug naar overzicht