Angst voor rechtszaken invloed op behandeladvies?

Artsen raden hun patiënten andere behandelingen aan dan zij voor zichzelf zouden kiezen. Artsen zijn zelf bereid meer risico’s te nemen, terwijl zij in hun adviezen aan hun patiënten eerder de veilige optie aanraden.

Dat blijkt uit Spaans psychologisch onderzoek onder artsen. Er werd gevraagd te kiezen tussen verschillende behandelopties. Het bleek verschil te maken of zijzelf, of dat een van hun patiënten de zieke was. Voor zichzelf kozen zij eerder voor risicovolle operaties. De artsen zijn dus nogal voorzichtig als het om hun patiënten gaat. Dat kan liggen aan verschillen in beslissingsstrategieën: keuzes die je moet maken voor anderen, neem je anders dan keuzes die je voor jezelf maakt. Ook kan angst voor medische fouten en rechtszaken meespelen. De auteurs relateren hun bevindingen aan het concept ‘defensive medicine’, dat vooral in de VS opgang maakt; een geneeskunde die zich niet meer louter inzet voor de gezondheid van de patiënt, maar vooral rechtszaken tracht te vermijden.

Doc, what would you do if you were me? On self-other discrepancies in medical decision making. R. Garcia-Retamereo & M. Galesic, Jounal of Experimental Psychology: Applied, 2012, Vol. 18, p 38-51
 

« Terug naar overzicht