Als het tij verloopt, verzet men de bakens

Ontgroening en vergrijzing van de beroepsbevolking maken het noodzakelijk om gericht aandacht te besteden aan duurzaam inzetbaarheidsbeleid als onderdeel van Strategisch HRM. Daarbij gaat het om het inzetbaar houden van alle medewerkers, rekening houdend met hun individuele behoeften, wensen en capaciteiten, die uiteraard sterk kunnen verschillen, afhankelijk van de levensfase waarin de medewerkers zich bevinden.

De aandacht voor arbeidsparticipatie van ouderen is de laatste jaren flink gegroeid vanwege de door de vergrijzing toenemende druk op het stelsel van sociale voorzieningen. Het is een feit dat de gezondheid en de belastbaarheid van mensen afnemen naarmate ze ouder worden. De meeste cao’s bevatten daarom inmiddels maatregelen om de belastbaarheid van ouderen in het arbeidsproces te verbeteren, echter heel veel verder dan afspraken over aanpassing van werktijden en arbeidsduurverkorting, gaan die maatregelen niet. Bovendien is de kalenderleeftijd, waar deze maatregelen op gebaseerd zijn, een slechte voorspeller van iemands duurzame inzetbaarheid.

Jonge en oudere werknemers verschillen in hun beleving van tijdsperspectief. Jongere werknemers hebben een meer ‘open’ tijdsperspectief (tijd vanaf geboorte) en zijn gemotiveerd door doelen die te maken hebben met langetermijn-kennis en groei. Oudere werknemers daarentegen, ervaren een meer ‘gesloten’ tijdsperspectief (tijd tot de dood) en zullen meer gemotiveerd zijn door doelen op korte termijn. Uit recent onderzoek is gebleken dat oudere werknemers die doorwerkten na hun pensioengerechtigde leeftijd (tussen 62 en 79 jaar) succesvol zijn in het verruimen van hun tijdsperspectief. Bovendien bleek uit dit onderzoek dat deze werknemers een hogere mate van werkbevlogenheid ervaren en meer persoonlijke betekenis aan hun werk geven.

Het is daarom voor organisaties van groot belang om het tijdsperspectief van werknemers in de gewenste richting te beïnvloeden en om het ontwikkelingsbeleid dat veelal gekoppeld is aan kalenderleeftijd (zoals prepensioenplanning, additioneel verlof en verminderde werklast), veel meer te koppelen aan de mogelijkheden die mensen hebben, en aan hun individuele wensen en motieven.


Heijden, B. van der, Als het tij verloopt, verzet men de bakens. Duurzaam inzetbaarheidsbeleid als onderdeel van Strategisch HRM, Gedrag en Organisatie 2012(25)2

 

« Terug naar overzicht