Warning: Illegal string offset 'id' in /home/httpd/vhosts/ageno.nl/httpdocs/inc/head.php on line 90

Warning: Illegal string offset 'id' in /home/httpd/vhosts/ageno.nl/httpdocs/inc/head.php on line 90
Diensten | Interventies op organisatieniveau | AGenO
AGenO

An ounce of prevention is worth a pound of cure (Benjamin Franklin)

 

Interventies op organisatieniveau

Organisaties ontwikkelen en veranderen steeds sneller om te kunnen blijven voldoen aan alle eisen die de maatschappij en de klanten stellen. Als werknemers niet mee kunnen (of willen) in de veranderingen ontstaat weerstand en ontevredenheid. Dit kan zich op vele manieren uiten; klagen, zeuren, roddelen, pesten, informatie achterhouden / lekken, wantrouwen, groepsvorming (wij – zij) en conflicten. De gevolgen zijn: de betrokkenheid bij de organisatie en de werkvreugde nemen af en het verzuim neemt toe.

Onderzoek, rapportage en advies
Fusie, overname, overgang van bijvoorbeeld productgericht naar marktgericht en verschuiving van werkprocessen zijn aan de orde van de dag en dit gaat zelden zonder weerstand. AGenO doet gericht onderzoek naar knelpunten in het proces, rapporteert en adviseert bij het inzetten van de juiste interventies. We nemen daarbij vooral thema’s mee als motivatie, effectiviteit en efficiëntie, vitaliteit, arbeidsverhoudingen en sociale relaties in organisaties.

Spreekuur op locatie
Begeleiding van werknemers op de werkplek is bedoeld voor werknemers die (dreigen te) verzuimen door werkgerelateerde psychische klachten. De A&O psycholoog betrekt niet alleen de klachten van de werknemer in de begeleiding, maar ook het hele werksysteem; samen met de werknemer wordt gezocht naar mogelijkheden om het werk zo snel mogelijk te kunnen hervatten. Het voordeel van spreekuur op locatie is dat de A&O psycholoog op de werkplek aanwezig is en daardoor korte lijnen kan hebben met bijvoorbeeld de leidinggevenden, HRM en de bedrijfsarts.

Re-integratiebegeleiding
Bij langdurig verzuim is een goede aanpak van groot belang. Sinds de invoering van de Wet Verbetering Poortwachter is er meer verantwoordelijkheid bij de werkgever komen te liggen om het re-integratieproces succesvol te laten verlopen. Zo vroeg mogelijk adequate interventies inzetten, kan leiden tot een beter verloop van de re-integratie. Hierbij wordt het werk en de werkomgeving ingezet als een herstelfunctie; werken geeft structuur, sociale contacten, afleiding en eigenwaarde.

Meer informatie?
Wilt u weten wat AGenO kan betekenen voor uw organisatie? Maak dan een afspraak voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek waarbij we u informeren over de mogelijkheden, kosten en te verwachten resultaten.