Kennis en vaardigheden
 • Docoraalstudie Arbeid en Organisatie Psychologie (minor Personeelswetenschappen), Universiteit van Tilburg
 • Congres De kern van mediation, NIP sectie Mediation 
 • Workshop Werknemers met psychische klachten, PAOG-Heyendaal UMC St Radboud
 • Congres Optimale Participatie, NIP sectie Arbeid en Gezondheid
 • Workshop Werknemers helpen bij verlies en verdriet, Cure and Care Development 
 • Workshop Kortdurende psychotherapie, Cure and Care Development
 • Workshop Werk en Psychische klachten, Arbeidspsychologie Amsterdam i.s.m. Den Ouden Consult
 • Cursus Psychodiagnostisch onderzoek, Universiteit van Tilburg
 • Workshop Nieuwe behandelingswijzen bij psychische klachten en het effectief terugbrengen van ziekteverzuim, Cure and Care Development
 • Symposium Het krachtenveld rondom de werknemer, NIP sectie Arbeid en Gezondheid
 • Workshop Burnout: diagnostiek en behandeling, Cure and Care Development
 • Workshop Somatiserende werknemers en re-integratie, Cure and Care Development
 • Workshop Gesprek op maat, Cure and Care Development
 • Congres Wetenschap & Praktijk, NIP sector Arbeid en Organisatie
 • Symposium Professionele ontwikkeling via e-coaching en online begeleiding in wetenschap en praktijk, NOBCO / UvT
 • Cursus EMDR (basis), EMDR Centrum Nederland
 • Leergang Professioneel Coachen (Foundation niveau), Coaching Academy International
 • Bijeenkomst Onderkenning psychopathologie in coaching, NOBCO
 • Leergang Zelfbewust coachen (Practitioner niveau), Coaching Academy International
 • Cursus Medisch onverklaarde pijn, RINO
 • Training Vitale mensen in Vitale organisaties, NIP Sectie Arbeid en Gezondheid
 • Landelijk congres onvoldoende verklaarde lichamelijke klachten 2013, NOLK
 • De Letselschade Raadsdag 2013
 • Masterclass Dynamisch coachen en coachen in de context, Coaching Academy International
 • NIP Lustrumcongres, Het geweten van de psychologie, NIP
 • Nursing Congres Pijn 2013
 • Masterclass Coachen op identiteit en drijfveren, Coaching Academy International
 • Masterclass Coachend leidinggeven, Coaching Academy International
 • Workshop Prestatie beoordeling en belonen in intercultureel perspectief, NIP
 • Nursing Congres Pijn 2014
 • De Letselschade Raadsdag 2014
 • Narcisme en coaching, NOBCO bijeenkomst
 • Symposium Chronische pijn als uitdaging, Transcare
 • Masterclass Begeleiden als hermeneutisch proces, Coaching Academy International
 • Masterclass Levensfasen en biografisch begeleiden, Coaching Academy International
 • Nursing Congres Dementie 2014
 • Cursus EMDR (verdieping), ACT-EMDR Centrum Nederland
 • PIV jaarconferentie 2015: Zijn er meerdere wegen naar Rome?, Stichting PIV
 • Module Ethiek voor psychologen, NIP
 • Landelijk congres onvoldoende verklaarde lichamelijke klachten 2015, NOLK
 • Congres Positieve Psychologie 2015
 • Dag van de Coach, thema Geluk, 2016
 • 16e PIV congres Jaarconferentie Onderweg naar overmorgen 2016
 • Praktische psychofarmacologie bij volwassenen, RINO
 • Kennisbijeenkomst Basiscursus Letselschade, 2017
 • Nursing Congres Niet Aangeboren Hersenletsel 2017
 • Landelijk congres onvoldoende verklaarde lichamelijke klachten 2017, NOLK
 • Congres Levend verlies, blijvend verdriet, 3e editie 2017
 • 18e PIV jaarconferentie, Evolutie of Revolutie? maart 2018
 • Training GBL (Gedragscode Behandeling Letselschade) en Medische Paragraaf, maart 2018, De Letselschaderaad
 • Opleiding ACT (Acceptance and Commitment Therapy), See True, mei/juni 2018
 • Cognitieve Gedragstherapie bij Gecompliceerde Rouw en Traumatische Rouw, april 2019
 • Symposium Zorgschade, mei 2019
 • Congres Emotieregulatie, november 2019
 •