Persoonlijk

De "motor" achter AGenO
Mijn naam is Annette Gerritsen – van Chastelet. Ik studeerde Arbeid en Organisatiepsychologie aan de Universiteit van Tilburg en deed voornamelijk in de zorgsector werkervaring op als psycholoog, coach en trainer. In februari 2011 heb ik AGenO opgericht vanuit de behoefte om mijn kennis en expertise ook in te kunnen zetten bij andere sectoren en branches. Mijn opleiding tot coach volgde ik bij de Coaching Academy International. De Coaching Academy International leidt coaches op via het Gilde-leren van Leerlingcoach tot Meestercoach.

Mijn visie
Ik werk vanuit een christelijke levensvisie waarbij ieder mens gezien wordt als uniek en waardevol, maar ook verantwoordelijk voor het welzijn van anderen en zichzelf. Tijdens de begeleiding is het belangrijk dat je zelf actief werkt aan je eigen herstel, als psycholoog/coach ondersteun ik je daarbij.

Expertise op het gebied van mens en werk
A&O psychologen hebben uiteraard verstand van arbeid en organisatie, maar vooral van mensen. Van hun beweegredenen, emoties en gedrag en de invloed daarvan op het functioneren binnen afdelingen, in teams en ten opzichte van hun betrokkenheid bij de organisatie. 

De expertise van de A&O psycholoog ligt op het gebied van werkgerelateerde problemen, zoals werkstress, burnout en arbeidsconflicten. De A&O psycholoog beschikt over een breed instrumentarium om de relatie tussen mens en werk te analyseren, te beoordelen en te verbeteren. Daarbij wordt een optimaal resultaat voor zowel werknemer als werkgever nagestreefd. In een werksituatie hebben we te maken met arbeidsfactoren als inhoud van het werk, arbeidsverhoudingen, arbeidsomstandigheden en arbeidsvoorwaarden. In elk van deze domeinen kunnen problemen ontstaan. 

De wetenschappelijke achtergrond van de A&O psycholoog zorgt ervoor dat er een onderbouwde en verantwoorde keuze gemaakt wordt uit methoden, technieken en modellen die gebruikt worden tijdens de interventies. 

Psychische klachten bij letselschade
In januari 2012 heb ik samen met Janneke Oosterbroek Maatschap De Letselschadepsychologen opgericht. Binnen deze maatschap begeleiden wij mensen die na een verkeers- of bedrijfsongeval kampen met psychische klachten. We hebben ons hiervoor in de afgelopen jaren intensief verdiept in de meest voorkomende problemen bij letselschadecliënten: angst en trauma, verlies en rouw en medisch onverklaarde pijnklachten.  

Beroepsvereniging

NIP (Nederlands Instituut van Psychologen)
Ik ben Registerpsycholoog NIP/Arbeid en Gezondheid en sta ingeschreven onder nummer 140448. Registerpsycholoog NIP is een beschermde titel. Alleen psychologen met een afgeronde universitaire opleiding en een postdoctorale opleiding kunnen een aanvraag tot inschrijving in het Register indienen. Binnen het NIP ben ik actief geweest in de werkgroep Profilering Arbeid en Gezondheid en met het thema "Longevity" (lang en gezond leven/werken) in de werkgroep "Gezond werken" van de sectie Arbeid en Gezondheid. 

Klik hier voor meer antwoorden op vragen over psychologische begeleiding.

 

  AGenO